Dyrehelse

Veterinærklinikker og dyrehospital

Økt antibiotikabruk til kjæledyr er en utfordring som Statens legemiddelverk trekker frem i sine rapporter. Den økte bruken gir høyere risiko for at bakterier blir resistente og det er derfor viktig at andre tiltak tas i bruk så raskt som mulig. Mange mikrober har svært lang levetid og smitterisiko reduseres effektivt ved desinfisering av områder hvor smittede dyr har oppholdt seg.

Ifølge det amerikanske National Center for Foreign Animal Zoonotic Disease Defence (FAZD) er smitte fra dyr til mennesker et økende problem og FAZD skriver at 75% av alle nye infeksjonssykdommer i 2009 kom fra dyr. Jevnlig desinfisering hos veterinærklinikker vil redusere denne risikoen.

Decon-X reduserer effektivt risikoen for utbrudd og kontaktsmitte via overflater på dyreklinikker og dyrehospital. Robotens desinfeksjons-tåke følger luftstrømmene i rommet, og kommer til overalt. Smitte og utfordringer forbundet med mikrober som MRSP og Parvo-virus fjernes effektivt og enkelt ved hjelp av den automatiserte desinfiserings-metoden fra Decon-X. Prosessen blir alltid automatisk dokumentert og kan monitoreres direkte via telefon, nettbrett eller PC.

Les Facebook innlegget om Fredrikstad Dyrehospital.

Laboratorium

Decon-X er stolte over å levere utstyr til desinfisering av laboratorium på Nye Campus Ås NMBU.

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

Veterinærbygget vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon.

Decon-X metoden er et resultat av norsk forskning og norsk produksjon hvor samarbeidspartnere under Forskningsrådets BIA program og Decon-X har samarbeidet siden 2015. Metoden overvåkes av innebyggede sensorer som sammen med kommunikasjon sørger for prosessovervåkning, automatisk rapportering og at bruker hele tiden kan følge med.

Prosessovervåkning og alarm sørger for at resultat blir verifisert hver gang og at avvik oppdages og sikrer resultat og bruker. Roboten er enkel å bruke, og kan settes i gang ved endt prosjekt for å nullstille miljøet i laboratoriet.