Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Dagens teknologi er utviklet av Decon-X i samarbeid med partnere i et 4-årig forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd’s BIA program. Partnere er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, TINE, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

Et viktig resultat fra forskningsprosjektet er en helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom som er utviklet i samarbeid med Sunnaas Sykehus sin innovasjonsavdeling og med Tronrud Engineering som teknologipartner. Utviklingen startet i januar 2018 og løsningen ble overlevert til Sunnaas Sykehus i januar 2019. Fastmonterte dyser i pasientrommet styres fra et veggpanel på utsiden av rommet, og gir økt pasient- og ansattsikkerhet.

Se video fra pasientrommet på Sunnaas sykehus:

Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar, sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere, til at vi kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder – som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll. Nofima har sammen med Decon-X undersøkt og verifisert Decon-X sin effekt på Listeria under forhold som er representative for miljø i områder for matproduksjon. Aktiviteten startet i 2016 og de første resultatene som viser at Decon-X fjerner 99,999% av Listeria ble i januar 2019 publisert av Nofima i «the International Journal of Food Microbiology».

Ta kontakt for å få ditt eksemplar av Nofima’s artikkel.

Vår metode for fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institut i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Dr. Brill Institut i Hamburg. Statens legemiddelverk uttaler: «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram-positive og gram-negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

Decon-X sin teknologi er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering.