Helse

Helse institusjoner

Hvert år er det over 35.000 mennesker som rammes av sykehusinfeksjoner i Norge. Mellom 2000 og 4000 mister livet. Med Decon-X DX1-roboten blir arbeidet med desinfisering mye enklere. Desinfiser jevnlig områder som er utsatt for smitte – og også brukerutstyr – for å begrense utbrudd og hindre kontaktsmitte. Roboten omgjør kjemikalier til bittesmå dråper, så små at de ikke etterlater fuktighet.

Vi kaller det en tørr tåke. Den tørre tåken omslutter alt i rommet og fjerner alle mikrober som kan forårsake sykehusinfeksjoner. Løsningen vår erstatter tradisjonell smittevask, og gjør hverdagen tryggere for både pasienter og ansatte. Spør oss om dokumentasjon – og om referanser i ditt nærområde. Les om Decon-X i Renholdsnytt.

Sykehus

Pasienter på sykehus er ekstra utsatt for smitte og har svekket immunforsvar av forskjellig grad. Alle som er innom et pasientrom er potensielle smittebærere, det være seg både personell, besøkende og pasienter.

Et pasientroms nattbord, skapdører, vask og kran har mange kriker og kroker som kan være utfordrende å desinfisere med klut. Mikrober kan også feste seg til gardiner og forheng, og sitter og venter, ofte i flere måneder, til de finner noe annet å feste seg til.

Pasientrom, toaletter, isolat og andre rom på et sykehus er enkle å desinfisere med Decon-X metoden. Desinfiseringståken fra Decon-X roboten omslutter alt som står i rommet, og skader ikke tekstiler, teknisk utstyr eller annet. Tåken fjerner beviselig alle mikrober, og rapporten som mottas automatisk i etterkant av prosessen dokumenterer at gjennomføringen er vellykket – og varsel sendes når det igjen er trygt å gå inn i rommet.

I dag benyttes både mobile roboter og fastmonterte system fra Decon-X på sykehus.

Les mer om infeksjon og smittevern.

Les mer om hvordan man kan forebygge smitte på sykehus.

Sykehjem

På sykehjem ser vi flere forskjellige typer av smitte-utbrudd. Noro-virus, ESBL, MRSA og VRE er blant de mest kjente. Utbrudd av smitte på sykehjem rammer en svært sårbar gruppe, og må stoppes så raskt som mulig. Metoden fra Decon-X er hurtig og effektiv. Roboten er alltid klar for oppdrag, til alle døgnets tider. Slik unngås unødig ventetid og omkostninger ved at rom ikke er klargjort.

Roboten fra Decon-X kan også med fordel brukes preventivt, for å hindre at utbrudd oppstår. Sykehjem huser beboere på langtidsopphold samt at flere er innom på kommunal akutt døgnenhet, også kalt KAD-avdeling, rehabilitering eller akuttplass. Desinfisering i forkant av at en ny beboer inntar rommet behøves uansett. Trygg desinfisering av sykehjemsrom sikrer at den forrige beboeren er flyttet helt ut.

Teknisk utstyr, gardiner, overflater i lukkede rom gjøres alt på en gang med roboten fra Decon-X. Når prosessen er ferdig vil roboten gi beskjed om at det er trygt å gå inn i rommet ved hjelp av de integrerte sensorene i roboten.

Les hvordan man kan bli kvitt Noro-virus.

Laboratorium

Dersom uønskede mikrober befinner seg i et laboratorium under tester og forsøk kan dette føre til usikre resultat. Ved desinfisering med Decon-X-robotens tørre tåke klargjøres laboratoriet til neste forsøk på en enkel og trygg måte. Decon-X metoden benyttes i flere typer laboratorier. Metoden fjerner mikrober fra rom, overflater og utstyr, etterlater ikke fuktighet og skader ikke teknisk utstyr. Roboten er enkel å bruke, og kan settes i gang etter endt prosjekt for å nullstille miljøet i laboratoriet.

Decon-X er stolte over å være leverandør av utstyr til desinfisering på Nye Campus Ås NMBU. Utstyr og nye løsninger leveres fra 2018.

Hjelpemiddelsentraler

Decon-X roboten desinfiserer alt som står i et lukket rom. Medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler kan derfor trygt og enkelt desinfiseres i rommet hvor utstyret står lagret. Brukt utstyr sikres på denne måten slik at smitte ikke videreføres til neste bruker.

Å vaske utstyr med sprit eller annet desinfiseringsmiddel for hånd er tidkrevende og det er fort gjort å overse et felt på gjenstanden – og etterlate smitte her. Decon-X robotens tørre tåke kommer til overalt hvor luft kommer til, sikkert og trygt. Mengde desinfiseringståke styres av robotens sensorer. Rapporten som genereres underveis dokumenterer at prosessen er vellykket gjennomført. Brukeren får også beskjed om når kjemi-nivået er tilstrekkelig lavt til at det igjen er trygt å gå inn i rommet.

Desinfeksjon av behandlingshjelpemidler.

Les artikkel i Budstikka om hvordan Søndre Borgen Sykehjem bruker sin Decon-X robot.

Ambulanser

Ambulanser må sikres mot smitte mellom hver pasient. Siden innholdet i ambulanser består av mange små deler og mye teknisk utstyr, er desinfisering en svært møysommelig og tidkrevende prosess å utføre manuelt. Decon-X har utviklet og produsert en modell spesielt rettet mot desinfisering av små områder, som for eksempel ambulanser. Denne modellen har en dyse som kan trekkes ut og settes inne i bilen. Integrert slange på 5 meter og sensorer inne i dysen gjør at roboten hele tiden kontrollerer prosessen og sikrer resultatet. Dysen ledes inn i området som skal desinfiseres, for eksempel ambulansens vindu, som så forsegles slik at området stenges av. Vår metode er skånsom og miljøvennlig og fjerner mikrober i luft, på utstyr og på alle flater hvor luft kommer til. Desinfiseringen blir dokumentert og rapport sendes til bruker etter endt prosess på samme måte som våre andre roboter. Også her vil prosessen stoppe automatisk dersom noen av kravene for en vellykket desinfisering ikke blir overholdt. Dette for at personell skal være sikker på at prosessen er gjennomført på en slik måte at alle bakterier og andre mikrober er fjernet. For å hindre at bruker tar i bruk områder for tidlig etter desinfisering kan bruker alltid sjekke med sin robot – på telefon eller PC – når området er trygt å ta i bruk uten beskyttelsesutstyr.

Decon-X tilbyr en effektiv desinfiseringsmetode for ambulanser og AMK-sentraler.

Treningsrom

Enten det er på arbeidsplassen hos ambulanse personell – eller på et privat treningssenter – så brukes treningsrom og garderober av flere mennesker.

Desinfisering av områdene vil begrense hvor mange som blir berørt av eventuell smitte. Med roboten fra Decon-X kan desinfisering av områdene skje automatisk i løpet av den tiden områdene ikke benyttes. Slik sikres områdene og gjøres tryggere og bedre for alle brukere.

Decon-X samarbeider med Olympiatoppen og desinfiserer jevnlig treningsrom i Oslo og områder som benyttes av de norske utøverne i forbindelse med større idrettsarrangement. Toppidrettsutøvere kan få et kraftig tilbakeslag i formkurven dersom de blir syke, det kan være avgjørende for triumf eller fiasko. Ved å desinfisere områder hvor flere oppholder seg fjernes uønskede mikrober, og smittefaren reduseres.

Decon-X stilte også med personell og utstyr i Sør-Korea for å desinfisere alle områder som de aktive norske og amerikanske OL- idrettsutøverne skulle bo, trene og oppholde seg i. Vi gleder oss over de gode resultatene fra Pyeongchang og ser frem til ny felles suksess under sommer OL i Tokyo 2020 og vinter OL i Beijing i 2022.

Les om forberedelsene til Vinter-OL 2018.