Kostnadsbesparelse

Sykehusinfeksjoner

I samarbeid med Computas har Decon-X laget en rapport som belyser omfanget av sykehusinfeksjoner i Norge, hva det koster samfunnet og den enkelte, samt potensialet ved forebygging og reduksjon av antall sykehusinfeksjoner. Rapporten gir oppdaterte tall for kostnader av sykehusinfeksjoner i norske sykehus og viser også hvor mye samfunnet kan spare ved å sette i gang tiltak for å få ned antall pasienter som smittes:

  • Sykehusinfeksjoner i Norge koster 2,1 milliarder kroner årlig
  • En 10% reduksjon i antall sykehusinfeksjoner kan spare Helse-Norge for 208 millioner kroner årlig
  • Strukturert arbeid for å forebygge sykehusinfeksjoner medvirker til reduksjon av infeksjonstilfeller og er kostnadsbesparende.

Ta kontakt for å få tilsendt Computas-rapporten.

Matproduksjon

Områder hvor bakterier og smitte er et problem vil ha fordel av automatisk desinfisering. Flere produksjonslokaler for mat har tatt i bruk roboten fra Decon-X til desinfiseringsarbeid. I forbindelse med kjøttproduksjon er det risiko for Listeria, og på storkjøkken ser vi problemer med både Listeria og Norovirus.

Ethvert utbrudd er kostbart, og krever effektiv og sikker håndtering slik at man raskt kan komme i gang igjen med normal produksjon for å begrense kostnadene. Vår automatiske desinfisering gjøres uten behov for manuell desinfisering – dette reduserer også utgifter forbundet med arbeidskraft.

Desinfisering med Decon-X roboten kan utføres når produksjons-lokalene ikke er i bruk. Siste mann som går kan starte prosessen ved å trykke på roboten. Rapport av prosessen blir automatisk sendt til brukeren som dokumentasjon på at desinfisering er gjennomført.

Jevnlig automatisk desinfisering har en positiv preventiv virkning, og sikrer områdene mot utbrudd og kontaktsmitte.

Oppsummert:

  • Utbrudd i produksjonslokaler er kostbart.
  • Stopp av produksjon må begrenses, og nede-tid er avgjørende.
  • Desinfisering med Decon-X gjøres raskt og automatisk, uten hender.
  • Kan gjøres om natten, når lokalene ikke er i bruk.
  • Automatisk rapport dokumenterer resultatet.
  • Jevnlig automatisk desinfisering har preventiv virkning.