Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS – Helse, miljø og sikkerhet er en intigrert del av RRB´s aktiviteter. Målet med HMS er å skape å vedlikeholde en arbeidskultur hvor det er ingen ulykker, skader eller tap.

RRB tror et godt arbeidsmiljø må til for å få et godt resultat. Det skal dokumenteres at lover, forskrifter og internkontrollsystemet blir fulgt gjennom regelmessig kontroll. Ved hjelp av arbeidsmiljøinspeksjoner mellom ledelse og servicemedarbeiderne skal arbeidsmiljøet forbedres.

Det er RRB´s mål å beskytte de ansattes liv og helse og dessuten hindre miljøforurensning. RRB tar sikte på å beskytte kunder mot helsefarlige produkter som benyttes ved rengjøringsarbeid. Dette krever at RRB holder en høy aktivitet på saker innen HMS. RRB vil derfor arbeide for å være en bedrift med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og en lav skade/sykdomsfrekvens.