Vår filosofi – På kundens premisser

Servicebedriften RRB ble etablert høsten 2005, vi har mange års erfaring og kompetanse innenfor renhold.

RRB forsøker å finne balansen mellom vekst og nærhet til kundene. På den måten kan vi levere tjenester på kundens premisser. RRB skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at våre kunder kan bruke tiden til sin primærvirksomhet.

Vi satser på bredde fremfor volum og med lokal og regional forankring er vi i stand til å yte det lille ekstra til våre kunder. Nøkkelordene er personlige forhold og kontinuitet.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, med et høyt fokus sørger vi hele tiden på å holde dem oppdatert i en bransje som stadigt er i utvikling. Egne kontrollrutiner og kontrollrutiner i sammarbeid med oppdragsgiver sørger for å ivareta den ønskede kvaliteten. Et internt krav til alle våre medarbeidere er plettfri vandel.