Om oss

RRB er et norskeid firma som leverer tjenester innenfor rengjøring, kantine, vaskeri, eiendomsservice og rekvisita i Rogaland. Tjenestene kan leveres enkeltvis eller som en totalleverandør. RRB leverer tjenester til næringslivet, det offentlige og det private markedet.

Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS – Helse, miljø og sikkerhet er en intigrert del av RRB´s aktiviteter. Målet med HMS er å skape å vedlikeholde en arbeidskultur hvor det er ingen ulykker, skader eller tap.

RRB tror et godt arbeidsmiljø må til for å få et godt resultat. Det skal dokumenteres at lover, forskrifter og internkontrollsystemet blir fulgt gjennom regelmessig kontroll. Ved hjelp av arbeidsmiljøinspeksjoner mellom ledelse og servicemedarbeiderne skal arbeidsmiljøet forbedres.

Det er RRB´s mål å beskytte de ansattes liv og helse og dessuten hindre miljøforurensning. RRB tar sikte på å beskytte kunder mot helsefarlige produkter som benyttes ved rengjøringsarbeid. Dette krever at RRB holder en høy aktivitet på saker innen HMS. RRB vil derfor arbeide for å være en bedrift med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og en lav skade/sykdomsfrekvens.

Vår filosofi – På kundens premisser

Servicebedriften RRB ble etablert høsten 2005, vi har mange års erfaring og kompetanse innenfor renhold.

RRB forsøker å finne balansen mellom vekst og nærhet til kundene. På den måten kan vi levere tjenester på kundens premisser. RRB skal være en positiv, engasjert og effektiv samarbeidspartner som gjør at våre kunder kan bruke tiden til sin primærvirksomhet.

Vi satser på bredde fremfor volum og med lokal og regional forankring er vi i stand til å yte det lille ekstra til våre kunder. Nøkkelordene er personlige forhold og kontinuitet.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, med et høyt fokus sørger vi hele tiden på å holde dem oppdatert i en bransje som stadigt er i utvikling. Egne kontrollrutiner og kontrollrutiner i sammarbeid med oppdragsgiver sørger for å ivareta den ønskede kvaliteten. Et internt krav til alle våre medarbeidere er plettfri vandel.